nlenfrdees
 

Door het spelen op deze server ga je automatisch akkoord met de onderstaande regels.
Deze regels worden bepaald door de eigenaar (Clubfood) in overleg met de overige stafleden.
Om ervoor te zorgen dat de hieronder genoemde regels worden nageleefd zijn er moderators aangesteld.
Behandel hen te allen tijde met respect en vergeet niet dat al onze stafleden hun uiterste best doen om ook voor jou een leuke, gezellige en sfeervolle speelomgeving te creëren..
Een moderator heeft altijd het laatste woord. Ook al lijkt dat voor jou op dat moment onrechtvaardig. Ben je het hier niet mee eens, dan kan je een topic starten op het forum en kan er (indien nodig) een admin of de eigenaar een eindbeslissing over maken.

Discussies worden NIET gevoerd in de In-Game Chat!

RESPECT VOOR IEDER ANDER

Met respect voor een ieder ander wordt bedoeld dat je andere mensen behandeld zoals jijzelf ook behandeld zou willen worden.
Je scheld bijvoorbeeld niet met ziektes die je jezelf ook niet zou toewensen.

Je laat mensen die moeite hebben met hun spelling of lastig uit hun woorden komen in hun waarde en verbeterd ze niet.
Je maakt geen ongepaste opmerkingen over geloof.
Je maakt geen ongepaste opmerkingen over afkomst.

GRIEFEN NIET TOEGESTAAN

Griefen is nooit toegestaan. Ook al heeft een speler zijn eigendom niet beveiligd door middel van claimen dan geldt nog steeds; Griefen niet toegestaan.
Wat niet van jou is daar blijf je gewoon van af.
Griefen? Nooit!

STELEN NIET TOEGESTAAN

Stelen is nooit toegestaan. Ook al heeft een speler zijn of haar kisten niet beveiligd dan is er nog steeds geen reden om als passant spullen uit andermans kisten te halen.
Onder stelen valt ook het leeg halen van een farm die niet van jou is en het killen van andermans dieren.
Het leeghalen van andermans farm is enkel toegestaan met toestemming van de eigenaar van de farm.
Ook het killen van iemand en vervolgens zijn spullen meenemen valt onder stelen.
 

NIET VRAGEN OM EEN RANK

Ons rank systeem is duidelijk genoeg en spreekt op zich wel voor zichzelf
Wil je weten of je een rank omhoog kan dan doe je /rank status
Zo kan je precies zien wat je nog moet doen om een rang omhoog te gaan, dit is een automatisch proces.
Staff zoeken wij zelf uit dus vragen om een staff rank is niet gewenst. Vinden wij je goed genoeg dan vinden wij jou vanzelf.

CHEATEN IS NIET TOEGESTAAN

Met cheaten wordt bedoeld dat je middelen inzet en/of gebruikt waarmee meer voordeel creëert/hebt ten opzichte van "normaal" spelende medespelers. Hierna opgesomd de zaken die wij op Just niet willen zien omdat wij vinden dat dit onder cheaten valt.
 
 - Spelen met een gemodificeerde cliënt. Hiermee worden alle veranderingen en/of toevoegingen bedoeld die je je Minecraft cliënt kan geven zoals bijvoorbeeld Xray mod, auto reconnect modus en Schematica (print functie). Enige 2 uitzonderingen hierop zijn het gebruik van Minimap en Optifine.
- Gebruik van exploits in het algemeen. Wat is een exploit? --> https://nl.wikipedia.org/wiki/Exploit_(computerbeveiliging)
- Gebruik van een anti AFK mechanisme. Wij hebben een systeem die spelers kicked die langer dan 30 minuten AFK staan, dit is niet zonder reden. Graag gebruiken wij de beschikbare resources van de server voor actieve spelers..
- Gebruik van middelen waardoor je zelf niet meer actief hoeft spelen. Een voorbeeld hiervan is AFK mijnen doormiddel van het vastzetten van je muisknop.
- Gebruik van middelen om een chunk geladen te houden terwijl jij er zelf niet bent. Hierbij moet je denken aan, bijvoorbeeld, heen en weer rijdende minecarts.
- Gebruik van manieren om op plaatsen te komen en/of te bouwen die verboden terrein zijn.
Gebieden die onder verboden bouwterrein vallen:
* OP of ONDER de Nether op alle servers.
* ONDER DE 0 GRENS (Y-coördinaat) of BOVEN DE 256 GRENS (Y-coördinaat) in het algemeen op alle servers in alle werelden.
* BINNEN 15 BLOKKEN van andere bouwwerken zonder toestemming en/of samenwerkingsverband mits anders aangegeven.
- Gebruik van redstone om voorgaande punten te bereiken.

PVP MAG, ZINLOOS GEWELD NIET

PVP staat wel aan maar het is niet toegestaan om als een volleerd Rambo alles en iedereen af te slachten die je tegenkomt.
PVP-en doe je altijd in goed overleg met je eventuele tegenstander zelfs als deze door middel van /pvp zijn of haar pvp aan heeft staan en/of is vergeten uit te zetten.

VRAGEN OM SPULLEN IS NIET TOEGESTAAN

Wij geloven in een zelfstandige speelstijl waarin je zelf voor je spullen zorgt door het spel te spelen zoals het bedoeld is.
Gebruikmakend van de shops op onze spawn en de eventuele shops van andere spelers kom je een heel eind als je geen zin hebt in je spullen eerst te verzamelen voordat je je masterpiece kan bouwen.

RECLAME MAKEN IS NIET TOEGESTAAN

Reclame maken, ongeacht het doel, is niet toegestaan.
Duidelijker kunnen we deze regel niet maken.

AFK

Voor Fanatics geldt het volgende met betrekking tot het gebruik van hun permissie om niet gekicked te worden na 30 minuten AFK:AFK staan gebeurt niet in het bereik van een farm/spawner om zo de farm/spawner door te laten werken als het AFK staan langer duurt dan 15 minuten (Dit om een drop van het aantal TPS en zo een trage server te voorkomen). Bij constatering van een overtreding dan wel met opzet dan wel per ongeluk zal er handmatig gekicked worden en de aanwezige mobs zullen worden verwijdert. Tevens zal er een waarschuwing gegeven worden mocht dit nodig bevonden worden. Bij een 2e waarschuwing zal er een tempban van 1 dag uitgedeeld worden, bij elke volgende waarschuwing zal er een verdubbeling plaatsvinden van de daar voor uitgedeelde tijdsduur van de tempban. (1 wordt dus 2, 2 wordt dus 4 enz).

AANVULLENDE CREATIVE WERELD REGELS

Zoals vermeld zijn de volgende regels als aanvulling op al de bovenstaande regels, alle bovenstaande regels gelden dus OOK in de creative wereld!

- Bouw altijd met een afstand van minimaal 15 blokken vanaf bestaande bouwwerken.

- Complexe en/of automatisch werkende redstone creaties zijn niet toegestaan.

- Gebruik van bepaalde blokken is uitgeschakeld, staffleden gaan deze ook niet voor je plaatsen.

- Gebruik van (bouw) mods zoals Schematica zijn niet toegestaan, creative spelen is ook zelf creatief zijn.

- Maak je bouwwerk altijd af. Bouwwerken die niet af zijn worden na 2 weken zonder bouw activiteit verwijdert.